Wiadomości

Walne Zebranie PSA – 22 września 2021

Warszawa, 13.04.2021

Do: Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 22 września 2021 roku na godzinę 17:15 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Informacja na temat miejsca Walnego oraz agenda zostaną przedstawione Członkom Stowarszyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego.

Z poważaniem,

Zarząd PSA