Wiadomości

Walne Zebranie PSA 25 04 2017

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 25 04 2017 na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin).

Miejsce, gdzie odbędzie się Walne Zebranie, porządek obrad i sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2016 zostaną przesłane niebawem.

Przypominamy, że przedmiotem obrad tego Walnego Zebrania będą m.in.:

zmiany w statucie Stowarzyszenia

wybory nowych władz Stowarzyszenia

Apelujemy do Członków o zgłaszanie uwag do statutu – dyskusja odbywa się obecnie na Forum PSA oraz do zgłaszania kandydatur do nowych władz Stowarzyszenia. Zachęcamy kandydatów do władz Stowarzyszenia do wykorzystania strony Stowarzyszenia do zaprezentowania się Członkom – wysłana na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl informacja w postaci pliku w formacie pdf udostępniona zostanie, zgodnie ze wskazaniem autora, publicznie na stronie Stowarzyszenia lub tylko dla zalogowanych członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy