Wiadomości

Walne Zebranie PSA – 8 czerwca 2022

Warszawa, 20.05.2022

Do: Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 8 czerwca 2022 roku na godzinę 17:15 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Walne odbędzie się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58. 

Proponowana Agenda Walnego jest następująca:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Walnego i zdolności do podejmowania uchwał
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
 7. Prezentacja sprawozdania finansowego PSA za 2021 rok
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego PSA za 2021 rok
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania

 

Zarówno agenda, jak i pozostałe dokumenty są dostępne w części serwisu dostępnej dla Członków PSA (po zalogowaniu).

 

Z poważaniem,

Zarząd PSA