Wiadomości

[Webinar OpenFloor] Zasada ostrożnego inwestora w praktyce – 4 marca 2021

W imieniu prelegenta, Jacka Skwierczyńskiego, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ponownie serdecznie zaprasza swoich członków na wykład-webinar z cyklu Open Floor pt. „Zasada ostrożnego inwestora w praktyce”

O wykładzie:

Celem wykładu jest przedstawienie opinii różnych nadzorów ubezpieczeniowych na temat stosowania zasady ostrożnego inwestora oraz wniosków wynikających z wysłuchanych szkoleń CEDUR.

Zostaną omówione wybrane tematy, dla których wykładowca nie znajduje właściwej odpowiedzi w literalnym brzmieniu polskich przepisów.

O prelegencie

Jacek Skwierczyński jest aktuariuszem, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, osobą nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem w Open Life TUŻ.S.A.

Nowy termin i miejsce: 4 marca 2021 (czwartek) w godzinach 17.00-18.00, spotkanie Zoom (link taki jak poprzednio)

 

Uwagi techniczne dotyczące webinaru:

Ze względu na kłopoty techniczne, które miały miejsce w oryginalnym terminie i stale rosnącą liczbę uczestników zostały dokonane niezbędne zmiany organizacyjne.

  • Prelekcja zostanie zorganizowana jako webinar, nie jako spotkanie.
  • Uczestnicy domyślnie nie będą mieli możliwości włączenia swojej kamery i mikrofonu oraz dzielenia ekranu z innymi.
  • Głos w dyskusji (możliwość korzystania z mikrofonu) będzie udzielany jedynie tym członkom PSA, którzy przedstawią się w aplikacji z imienia i nazwiska i zgłoszą moderatorowi chęć zabrania głosu poprzez okienko Q&A.
  • Pytania będą mogły być zadawane prowadzącemu / moderatorowi wyłącznie poprzez okienko Q&A. Pytania będą widoczne jedynie dla prowadzącego i moderatora, natomiast odpowiedzi na pytania będą widoczne dla wszystkich uczestników.