Wiadomości

Wykład pt. „Wykorzystanie sieci neuronowych do estymacji ostatecznych wypłat ze szkód RBNS” w dniu 31 marca 2020 r. [WYDARZENIE ODWOŁANE]

Mając na uwadze zalecenia GIS i zawieszenie zajęć na SGH, w trosce o zdrowie uczestników Zarząd PSA informuje, że wykład prof. Delonga odbędzie się w innym terminie, o którym poinformujemy Członków PSA osobną wiadomością.

W imieniu prelegenta, prof. Łukasza Delonga, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy serdecznie zaprasza swoich członków na wykład z cyklu Open Floor pt. „Wykorzystanie sieci neuronowych do estymacji ostatecznych wypłat ze szkód RBNS”.

Abstrakt wykładu: Celem pracy jest zaproponowanie modeli regresji i rozkładów prawdopodobieństwa pozwalających na łączne modelowanie wypłat i szkód incurred dla indywidualnych szkód. Zastosujemy sieci neuronowe do estymacji modeli regresji. Jako regresory wykorzystamy całą historię szkodową związaną z indywidualną szkodą oraz cechy opisujące szkodę. Modele zostały dopasowane do danych rzeczywistych i wyniki zostaną porównane z technikami Chain-Ladder. Nasza analiza skupia się na szkodach Reported But Not Settled. Artykuł dostępny jest na stronie: https://lukaszdelong.pl/wp-content/uploads/2020/02/paid-and-incurred-individual.pdf

Wykład odbędzie się 31 marca 2020 r. (wyjątkowo spotkanie odbędzie się we wtorek), o godz. 17:15, w budynku C, sala 1b w Szkole Głównej Handlowej, Al. Niepodległości 128.

Wcześniejsza rejestracja uczestnictwa nie jest wymagana.