Wiadomości

Wymogi Continuous Professional Development (CPD)

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem z życie nowego statutu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, Zarząd na swoim ostatnim posiedzeniu wprowadził formalnie w życie program CPD w załączonej do niniejszej wiadomości treści.

Wymóg CPD wchodzi w życie 1 maja 2019, natomiast pierwszym okresem rozliczeniowym CPD będzie okres 01.05.2019-31.12.2021.

W najbliższym czasie będzie Państwu udostępniona nowa strona Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, która m.in. umożliwi dodawanie aktywności związanych z CPD.

Zarząd PSA