Wiadomości

Wyniki Walnego Zebrania PSA

Komunikat – wyniki obrad walnego zebrania Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w dniu 25 04 2017.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia.

Nie zostały zaakceptowane proponowane przez Zarząd zmiany w statucie Stowarzyszenia.

Wybrano nowy Zarząd w składzie: Witold Czechowski, Łukasz Delong, Witold Florczak, Marcin Krzykowski, Renata Onisk, Sławomir Sadowski, Jacek Skwierczyński, Jacek Wiśniewski.

Wybrano nową Komisję Rewizyjną w składzie: Wiktor Bandkowski, Krzysztof Bukowski, Charles Levi, Arkadiusz Januszewski, Agnieszka Potapczuk.

Jacek Skwierczyński