Wiadomości

Zaproszenie do uczestnictwa w prezentacji założeń projektu eSCOR organizowanej przez UFG

Chcielibyśmy poinformować o publicznej prezentacji założeń projektu – Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR) organizowanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 3 października 2019 r. w godz. 9.00-11.00, w siedzibie UFG przy ul. Płockiej 9/11.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2019 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: bz@ufg.pl.

W temacie maila należy wpisać: „Udział w publicznej prezentacji projektu eSCOR w dniu 3 października 2019 r”. W treści maila należy podać imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą osoba zainteresowana reprezentuje. Szczegółowe informacje oraz wszelkie wymagania formalne podane są na stronie www.ufg.pl  w zakładce „Aktualności”.