Wiadomości

Zgłaszanie kandydatów do reprezentowania PSA w Komitecie Pensions AAE [AKTUALIZACJA]

AKTUALIZACJA: W dniu 2 października 2019 r. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy podjął decyzję o powierzeniu funkcji naszej reprezentantki w Komitecie Pensions AAE Bogusławie Wolniewicz-Niemiec. Gratulujemy!

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy aktywnie uczestniczą w pracach Actuarial Association of Europe (AAE).

Komitety AAE, w których uczestniczą nasi przedstawiciele w tej chwili to:

  • Education Committee (Łukasz Delong)
  • Insurance Committee (Robert Pusz)
  • Professionalism Committee (Marcin Krzykowski)
  • Risk Management Committee (Marcin Zwara jako członek Komitetu, Tomasz Kryłowicz jako Obserwator)

Od kilku lat PSA nie ma swojego przedstawiciela w Komitecie „Pensions Committee” i chcielibyśmy zmienić tę sytuację. Dlatego zachęcamy Członków PSA do zgłaszania kandydatur do reprezentowania Stowarzyszenia, które będą ocenione przez Zarząd.

Zakres prac Komitetu jest opisany na stronie https://actuary.eu/community/commitees/pensions-committee/ (dostęp do strony może wymagać rejestracji i zalogowania się na stronie AAE).

Oczekujemy, że nasz reprezentant będzie:

  • miał znajomość i zainteresowanie tematyką prac Komitetu
  • uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu (spotkania odbywają się 2 razy do roku w Europie). Koszt uczestnictwa jest pokrywany przez PSA (transport, hotel, nie jest pokrywany koszt wyżywienia ani diet)
  • po każdym spotkaniu przesyłać krótkie sprawozdanie z aktualnych prac Komitetu, które będą przedstawione Członkom Stowarzyszenia (w zamkniętej części serwisu).

Pełnienie funkcji jest bezterminowe i Zarząd Stowarzyszenia oczekuje, że nasz reprezentant w celu zachowania ciągłości będzie mógł ją pełnić przez kilka najbliższych lat.

W celu zgłaszania kandydatur prosimy o kontakt z Marcinem Krzykowskim (marcin.krzykowski@milliman.com).