Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Aktuariat

aktuariusz [łac. actuarius], specjalista zatrudniany głównie przez firmy ubezpieczeniowe; stosując metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, oblicza ryzyko wypadków losowych i wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, ustala wysokość tzw. rezerw finansowych, konstruuje tzw. tablice wymieralności i inne.

źródło: encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3867066

Aktuariusz powinien posiadać wiedzę m.in. z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej, statystki, teorii ryzyka, demografii oraz rachunkowości ubezpieczeniowej.

Podstawowym, lecz nie jedynym możliwym, miejscem pracy aktuariusza jest firma ubezpieczeniowa. Aktuariusze pracują tam, gdzie potrzebni są specjaliści od oceny ryzyka, głownie w instytucjach finansowych.

Do jego głównych zadań należą m.in.:

  • kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  • taryfikacja składek ubezpieczeniowych
  • wycena portfeli ubezpieczeniowych
  • wycena rezerw na świadczenia pracownicze
  • ocena ryzyka związanego z transakcjami np. fuzji
  • obliczanie marginesu wypłacalności oraz kapitałów własnych

Dodatkowe informacje o aktuariuszu można znaleźć na następujących stronach:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktuariusz

Informacja o aktach prawnych dotyczących zawodu aktuariusza w Polsce:
http://www.buwiwm.edu.pl/eu/public/db/profdat.php?isn=67&type=1

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW