O nas

Co robimy

Stowarzyszenie działa dla dobra publicznego oraz środowiska zawodowego aktuariuszy. Naszym celem jest kształcenie aktuariuszy, promocja zawodu aktuariusza, rozwój nauk aktuarialnych oraz reprezentacja środowiska aktuarialnego.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

  • Działalność samoszkoleniową, szkoleniową i egzaminacyjną,
  • Organizację działalności naukowej oraz działalność wydawniczą,
  • Współpracę ze stowarzyszeniami aktuarialnymi za granicą,
  • Współpracę z instytucjami ubezpieczeniowymi, oświatowymi i naukowymi w kraju i za granicą,
  • Współpracę z organami władzy ustawodawczej i wykonawczej w kraju i za granicą.