Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Kontakt

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
Siedziba Deloitte
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Witold Czechowski – email: Witold.Czechowski@actuary.org.pl
Łukasz Delong – email: Lukasz.Delong@actuary.org.pl
Witold Florczak – email: Witold.Florczak@actuary.org.pl
Marcin Krzykowski – email: marcin.krzykowski@milliman.com
Renata Onisk – email: Renata.Onisk@actuary.org.pl
Sławomir Sadowski – email: Slawomir.Sadowski@actuary.org.pl
Jacek Skwierczyński – email: Jacek.Skwierczynski@actuary.org.pl
Jacek Wiśniewski - email: Jacek.Wisniewski@actuary.org.pl

Konto bankowe PSA

Bank: Deutsche Bank PBC S.A

Firma: POLSKIE STOWARZYSZENIE AKTUARIUSZY

Numer konta: 32 1910 1048 2204 0092 7163 0001

Płatność z zagranicy:IBAN: PL32191010482204009271630001, Kod SWIFT (lub BIC): DEUTPLPX

Składki roczne za lata 1996 - 2001 wynosiły:

  • Członkowie Rzeczywiści, Stowarzyszeni, Aspiranci - 15 zł rocznie

Składki roczne za lata 2002 - 2009 wynosiły:

  • Członkowie Rzeczywiści, Stowarzyszeni - 200 zł rocznie
  • Członkowie Aspiranci - 50 zł rocznie

Składki roczne od 2010 roku wynoszą:

  • Członkowie Rzeczywiści, Stowarzyszeni - 250 zł rocznie
  • Członkowie Aspiranci - 50 zł rocznie

Termin płatności składek: do 31 stycznia każdego roku

International Actuarial Association

IAA stworzyło specjalistyczne sekcje, do których możliwość zapisania się mają wszyscy członkowie IAA.

Obecnie IAA proponuje siedem sekcji: ASTIN, AFIR, IACA, IAAHS, PBSS, AWF i LIFE. Szczegółowe informacje na temat sekcji znajdują się w broszurze IAA: http://www.actuaries.org/ABOUT/Brochures/Sections_EN.pdf

Uczestnictwo w sekcjach jest płatne. Składka dla poszczególnych sekcji płatna jest na konto PSA i wynosi za każdą sekcję:

AFIR, ASTIN, AWB, IAAHS, IACA, LIFE, PBSS: 150.00 PLN każda sekcja

Płatność z tytułu uczestnictwa w sekcji prosimy dołączać do płatności z tytułu składki członkowskiej PSA ze wskazaniem w treści przelewu, której sekcji ma ona dotyczyć.

Webmaster

W sprawie wyglądu strony i dostępu do konta lub nadania nowego hasła kontakt pod adresem marcin.krzykowski@milliman.com

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW