Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Nowa oferta pracy dostępna po zalogowaniu sie do konta PSA

16 lipca 2015 roku

W serwisie dla członków zamieszczona została nowa oferta pracy. Pozdrawiamy Zarząd

LSNA 2015 Program, ceny, fromularz rejestracyjny

03 lipca 2015 roku

W wiadomości zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia dostępny jest program, informacje organizacyjne (z podaniem ceny uczestnictwa) oraz formularz rejestracyjny. Zarząd PSA zwraca uwagę, że zniżka w opłatach przysługuje WSZYSTKIM członkom PSA niezależnie od rodzaju ich członkostwa. Prosimy o rozpropagowanie letniej Szkoły w swoim otoczeniu. Z poważaniem Zarząd PSA

IAA przygotuje bazę dokumentacyjną (IAA ERM Knowledge base) dotyczącą ERM.

24 czerwca 2015 roku

IAA przygotuje bazę dokumentacyjną (IAA ERM Knowledge base) dotyczącą ERM. Lista tematów obejmuje ERM Economic capital Solvency II (zob. listę kategorii na trzecim arkuszu załączonego pliku)

Charles Levi jest członkiem komitetu ERM w IAA i jest przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w tej inicjatywie. Prosi on członków PSA o przekazanie dokumentów związanych z tematem i ciekawych dla aktuariuszy. Preferowane są dokumenty dostępne pod adresem internetowym (by ominąć problemy z prawami autorskimi) Dokumenty mogą być w każdym języku.

Charles Levi prosi o przekazanie tych adresów lub dokumentów na adres ch.levi@yahoo.pl w najbliższych tygodniach (idealnie do 8 lipca).

Zarząd PSA

Spotkanie członków PSA 18 06 2015 godzina 17.00

17 czerwca 2015 roku

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na najbliższe spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Spotkanie to odbędzie się 18 czerwca 2014 roku, o godz. 17:00 na wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Spotkanie odbędzie się w Sali B (ul. Długa 44/50). W tym dniu Charles Levi zostanie odznaczony, w uznaniu wieloletnich zasług dla Stowarzyszenia, medalem 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. W ramach spotkania przewidziana jest prelekcja Pana Philipe Marie-Jeanne z AXA, szefa działu badań i rozwoju grupy AXA, Data Innovation Lab. Udział w spotkaniu i wysłuchanie prelekcji będzie odnotowane jako jeden z elementów spełnienia wymogu CPD stąd dla członków Stowarzyszenia prowadzona będzie lista obecności. Tradycyjnie po spotkaniu Zarząd chciałby zaproponować Członkom Stowarzyszenia wybranie się na wspólną kolację. Jak zwykle obowiązuje zasada “każdy płaci za siebie”. Kolacja w restauracji U Kucharzy w budynku Muzeum Archeologicznego. Pozdrawiamy Serdecznie, Zarząd PSA

Raport Funkcji Aktuarialnej - Exposure Draft AAE

14 czerwca 2015 roku

To: Membres titulaires; Presidents of member associations Copy: Standards, Freedoms and Professionalism Committee Secretariats

I attach the definitive version of second Exposure Draft of ESAP2 for formal consultation, together with a covering letter from the Convener of the Standards Project Team, Chris Daykin.

Please distribute and discuss these documents widely within your association, involving as appropriate any actuarial standard setters and other parties in your jurisdiction for whom it may be relevant.

Comments should be submitted to me, by e-mail only, by 4 September at the latest.

This Exposure Draft is also being circulated widely to external stakeholders, including the European Commission, EIOPA, IAIS, IAA and various industry bodies.

Michael Lucas

Secretary-General Actuarial Association of Europe

Uwagi PSA przekaże zbiorczo, członkowie proszeni są o nadsyłanie uwag na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl Pliki standardu dołączone są do wiadomości na stronie PSA Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW