Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w sprawie podatku od instytucji finansowych

07 grudnia 2015 roku

Szanowni Członkowie. Przedstawiam stanowisko Stowarzyszenia w sprawie podatku od instytucji finansowych.

Z poważaniem

Jacek Skwierczyński

Prezes

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w sprawie Oświadczenia Rzecznika Finansowego RF/WUE/POG/21/WK/15 z dnia 17 listopada 2015r.

22 listopada 2015 roku

Przedstawiamy do wiadomości Członków Stowarzyszenia stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w sprawie Oświadczenia Rzecznika Finansowego RF/WUE/POG/21/WK/15 z dnia 17 listopada 2015r.

Tekst stanowiska dostępny jest po otwarciu wiadomości na stronie PSA.

Z poważaniem

Zarząd

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Konsultacje rozporzadzeń Ministra Finansów

13 listopada 2015 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy zostało zaproszone do konsultacji następujących dokumentów:

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzenia informacji zamieszczanych we wzorcach umów.

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej.

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl do dnia 17 11 2015. Rozporządzenia są zamieszczone na stronie BIP RCL (link poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/

Zarząd PSA

Grudniowe spotkanie Członków PSA

08 listopada 2015 roku

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Członków na spotkanie w dniu 17 12 2015.

Prosimy o zapisanie tej daty – szczegóły spotkania w krótce.

Zarząd PSA

Ogłoszenie Chorwackiego Nadzoru o rekrutacji na stanowisko aktuariusza

14 października 2015 roku

The Croatian Financial Services Supervisory Agency has published an open call for candidates interested in permanent employment and/or temporary service contract with the Croatian Financial services Supervisory Agency for the position of actuary: http://www.hanfa.hr/news/open-call-for-candidates-interested-in-employment-in-hanfa.html.

In order to make this call accessible to all potentially interested candidates, we would like to kindly ask you to publish information and a link to our call on your website and/or forward it to your members.

Thank you very much in advance.

Kind regards,

Daria Tonai

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/ Croatian Financial Services Supervisory Agency

Ured Glavnog tajnika/ Office of the Secretary General

Odjel za opće i administrativne poslove/ General and Administrative Services Unit

Voditelj/ Head of Unit

Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 6173436

e-mail: daria.tonai@hanfa.hr

www.hanfa.hr

Zarząd Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW