Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Walne Zebranie PSA - uchwały i nowe władze

26 marca 2015 roku

W dniu 25 03 2015 odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Przyjęto Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014, sprawozdanie finansowe za rok 2014 i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przyjęto 3 uchwały: 1. O przyjęciu Krajowego Standardu Aktuarialnego NR 1/2015 „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych”. 2. O zatwierdzeniu harmonogramu wdrożenia Sytemu Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. 3. O zatwierdzeniu nowej wysokości składek członkowskich dla członków, którzy w styczniu roku kalendarzowego, za który płatna jest składa są emerytami, rencistami lub osobami bezrobotnymi.

Wyłoniono nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Renata Onisk Łukasz Delong Witold Florczak Wojciech Mojżuk Sławomir Sadowski Jacek Skwierczyński Jacek Wiśniewski oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Agnieszka Potapczuk Wiktor Bandkowski Krzysztof Bukowski Cezary Czerniawski Marcin Zwara

W najbliższym czasie Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonają wyboru członków pełniących określone funkcje w tych organach.

26 03 2015 Jacek Skwierczyński

Tak to jutro jest walne zgromadzenie PSA!

24 marca 2015 roku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50). Zebranie odbędzie się w Sali 203. Porządek obrad zostanie podany w terminie późniejszym. Zwracamy Waszą uwagę, że w związku z upływającą kadencją obecnego Zarządu jednym z istotnych punktów będzie wybór nowych władz Stowarzyszenia. Prosimy, byście przemyśleli czy chcecie kandydować do władz stowarzyszenia lub chcecie zgłosić czyjąś kandydaturę. W przypadku gdyby z ważnych przyczyn nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego wzoru upoważnienia i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym. http://www.actuary.org.pl/aktualnosci/pokaz/198 Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia: Renata Onisk, Łukasz Delong, Charles Levi, Wojciech Mojżuk, Marcin Sadek, Piotr Szlenk, Jacek Skwierczyński

Walne Zgromadzenie PSA 25 03 2015 agenda i materiały

18 marca 2015 roku

Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wszyscy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50). Zebranie odbędzie się w Sali 203. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zebrania 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Głosowanie nad propozycją standardu PSA dotyczącego wyceny zobowiązań pracowniczych. (zwykła większość głosów)(załącznik do wiadomości na stronie internetowej) 7. Głosowanie nad przyjęciem programu ustawicznego kształcenia (CPD) Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. (zwykła większość głosów)załącznik do wiadomości na stronie internetowej) 8. Głosowanie nad obniżeniem składek członkowskich PSA dla członków – emerytów lub członków – bezrobotnych o 50%. 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 rok 10. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 rok 11. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok. 12. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 13. Wybory do Zarządu PSA. 14. Wybory do Komisji Rewizyjnej PSA. 15. Sprawy różne 16. Zamknięcie Walnego Zebrania Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia, Renata Onisk Łukasz Delong Charles Levi Wojciech Mojżuk Marcin Sadek Piotr Szlenk Jacek Skwierczyński

AAE webinar on Solvency II

17 marca 2015 roku

As already announced the AAE will organise its first webinar on Friday 17 April 2015 from 11:00 – 12:30 CET.

The subject for this webinar will be the current status of Solvency II:

“Solvency II: where are we now – where are we going”.

The presentations will be given by Siegbert Baldauf and David Paul, both project managers of the Solvency II Project Team of the AAE.

In this webinar you will get a detailed overview of the current status of Solvency II legislation, implementation and outstanding discussions and there will be a possibility to forward questions to the presenters.

The registration procedure is now open on our website under “Members only”. Registrations are limited to 190 participants,

Please share this information with other members of your association. With kind regards, Ad A.M. Kok AAG Hon FIA Chief Executive Actuarial Association of Europe Maison des Actuaires 4 Place du Samedi B-1000 Brussels Belgium

web: www.actuary.eu

Uzupełnienie danych o specjalizacji

11 marca 2015 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o wybranie specjalizacji i uzupełnienie odpowiednich pół związanych ze specjalizacją w zakładce edycja danych. Posiadanie specjalizacji przez członków rzeczywistych stowarzyszenia jest jednym z wymogów edukacyjnych Actuarial Association of Europe. Prosiłbym o uzupełnienie danych do końca marca.

Pozdrawiam, Łukasz Delong

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW