Wiadomości

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli Zarządu PSA z osobami przystępującymi do egzaminów aktuarialnych

W dniu 11 lipca 2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy z osobami przystępującymi do egzaminów aktuarialnych.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób. W toku dyskusji wypowiadała się znaczna część uczestników, a poruszane kwestie dotyczyły spraw związanych zarówno z zakresem tematycznym egzaminów, jak i samym sposobem ich organizacji.

Uczestnicy spotkania wspólnie ustalili listę punktów, które będą podnoszone przez Zarząd Stowarzyszenia w kontaktach z organizatorami egzaminów. Kolejne spotkanie w tej sprawie jest planowane za około 6 miesięcy.

Jednocześnie wyrażamy podziękowanie firmie Aviva za udostępnienie sali na spotkanie.