Wiadomości

Kurs Profesjonalizmu 2019 – Formularz rejestracyjny

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu 25 listopada 2019 r. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy organizuje Kurs Profesjonalizmu.

Kurs Profesjonalizmu jest jednym z wymagań edukacyjnych ustalonych przez międzynarodowe organizacje aktuarialne (IAA oraz AAE). Opis wymagań IAA dotyczący tego przedmiotu mogą Państwo znaleźć w: http://www.actuaries.org/ABOUT/Documents/Education_Syllabus_EN.pdf. Szkolenie jest obowiązkowe dla każdej osoby, zamierzającej zostać członkiem rzeczywistym każdego stowarzyszenia aktuarialnego zrzeszonego w IAA i AAE, w tym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Agenda kursu

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników

09.30 – 10.00 Prezentacja na temat międzynarodowych organizacji aktuarialnych i wymagań profesjonalnych

10.00 – 10.30 Aktuariusz w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.30 Aktuariusz w oczach Zarządu

11.30 – 12.00 Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa

13.00 – 14.00 Praca w grupach nad zadanymi przykładami

14.00 – 15.00 Omówienie prac grup i dyskusja

15.00 – 15.30 Podsumowanie, rozdanie dyplomów.

Cena kursu

Koszt szkolenia wynosi 250 zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy lub 350 zł dla pozostałych osób i obejmuje koszt szkolenia i obiad.

Ewentualne pytania dotyczące kursu oraz wymagania dotyczące posiłku prosimy przesyłać na adres jacek.skwierczynski@openlife.pl.

Prowadzący

Krzysztof Bukowski

Tomasz Klimkiewicz

Jacek Skwierczyński

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Jupiter w Warszawie, ul. Towarowa 22.

Termin zgłoszeń

Rejestracja zgłoszeń jest otwarta do 20 listopada 2019.

Osoby, które dokonały wstępnej rejestracji, proszone są o jej formalne potwierdzenie za pomocą poniższego formularza.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe nr 32 1910 1048 2204 0092 7163 0001 (Santander Bank Polska S.A.) z dopiskiem „Kurs Profesjonalizmu 2019” do 20 listopada 2019.

Faktury nie są wystawiane automatycznie, dlatego w przypadku potrzeby jej uzyskania, prosimy o bezpośredni kontakt z p. Ewą Jasińską, ejasinska@deloittece.com.