Wiadomości

Podział zakresów odpowiedzialności Członków Zarządu PSA

W dniu 25 kwietnia 2019 odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wybranego 16 kwietnia 2019.

Zarząd wyłonił osoby piastujące funkcje statutowe oraz podzielił się zakresami odpowiedzialności.

W skład Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wchodzą:

 • Marcin Krzykowski – Prezes Zarządu
 • Łukasz Delong – Sekretarz
 • Renata Onisk – Skarbnik
 • Wiktor Bandkowski
 • Witold Czechowski
 • Witold Florczak
 • Arkadiusz Januszewski
 • Jacek Skwierczyński
 • Marcin Zwara

Podział odpowiedzialności członków Zarządu:

 • Komunikacja krajowa – Wiktor Bandkowski, Witold Florczak
 • Komunikacja zagraniczna – Łukasz Delong, Marcin Zwara
 • Strona internetowa i kontakty z członkami – Arkadiusz Januszewski, Marcin Krzykowski
 • Sprawy członkowskie i finansowe – Witold Czechowski, Renata Onisk
 • Edukacja i doskonalenie zawodowe – Witold Czechowski, Łukasz Delong
 • Strategia – Marcin Krzykowski

Dziękujemy Członkom za okazane nam zaufanie.

Zarząd PSA