Wiadomości

Podział zakresów odpowiedzialności Członków Zarządu PSA

W dniu 27 04 2017 odbyło się pierwsze spotkanie wybranego w dniu 25 04 2017 Zarządu PSA.

Zarząd wyłonił osoby piastujące wybrane funkcje oraz podzielił zakres między siebie zakresy odpowiedzialności. Oto rezultat tej części obrad Zarządu:

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy:

• Jacek Skwierczyński – Prezes Zarządu

• Łukasz Delong – Sekretarz

• Renata Onisk – Skarbnik

• Witold Czechowski

• Witold Florczak

• Marcin Krzykowski

• Sławomir Sadowski

• Jacek Wiśniewski

Podział odpowiedzialności członków Zarządu

• Komunikacja krajowa – Witold Florczak, Sławomir Sadowski

• Komunikacja zagraniczna – Łukasz Delong, Jacek Wiśniewski

• Strona internetowa i kontakty z członkami – Marcin Krzykowski

• Sprawy członkowskie i finansowe – Renata Onisk

• Edukacja i doskonalenie zawodowe – Witold Czechowski, Łukasz Delong

• Strategia – Jacek Skwierczyński

Dziękujemy Członkom za okazane nam zaufanie.

Zarząd PSA