Wiadomości

Szkoła Nauk Aktuarialnych na SGH – relacja

W dniach 10-17 czerwca 2019 r. odbyła się na SGH Szkoła Nauk Aktuarialnych współorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy i Szkołę Główną Handlową. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy organizuje Szkołę Aktuarialną od 30 lat i w roku 2019 rozpoczęło współpracę z SGH. Współpraca ta będzie kontynuowana w kolejnych latach. Kierownikiem Szkoły Nauk Aktuarialnych jest dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH. Udział w Szkole pozwala na zdobycie punktów CPD (Stałego Podnoszenia Kwalifikacji).

W ramach tegorocznej Szkoły odbyły się trzy szkolenia:

  • “Dependence in Insurance: Beyond Correlation and the Bivariate Normal Distribution”, wykładowca: Profesor Matthias Scherer z Politechniki w Monachium,
  • “Programowanie w pakiecie R”, wykładowca: Piotr Ćwiakowski współzałożyciel firmy szkoleniowej LabMasters,
  • “Co nowego w ubezpieczeniach życiowych w Europie?”, wykładowcy: Dr Aleksander Rejman i Tomasz Konieczny, aktuariusze z Willis Towers Watson.

W zajęciach wzięło udział 125 aktuariuszy i specjalistów aktuarialnych z firm ubezpieczeniowych. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny wykładów i organizację Szkoły. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji w czerwcu 2020 r.