Wiadomości

Walne Zebranie PSA – 16 kwietnia 2019 – dokumenty

Warszawa, 15.04.2019

Do: Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

W związku z Walnym Zebraniem Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, Zarząd PSA przekazuje Państwu następujące dokumenty dostępne pod wiadomością:

  • List Prezesa PSA do Członków
  • Agendę Walnego
  • Regulamin wyborów
  • Wzór upoważnienia do głosowania

W części zamkniętej serwisu dostępne są także:

  • sprawozdanie merytoryczne z działalności
  • sprawozdanie finansowe

Z poważaniem,

Zarząd PSA