Wiadomości

[Webinar OpenFloor] [AKTUALIZACJA – LINK] Wybrane dylematy księgowe, z którymi muszą się zmierzyć aktuariusze, na drodze do wdrożenia MSSF 17 – 27 maja 2020

W imieniu prelegenta, Pawła Woźniaka, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy serdecznie zaprasza swoich członków na wykład-webinar z cyklu Open Floor pt. „Wybrane dylematy księgowe, z którymi muszą się zmierzyć aktuariusze, na drodze do wdrożenia MSSF 17″.

Prezentacja będzie miała na celu rozważenie różnych opcji i interpretacji w stosunku do wybranych rozliczeń księgowych MSSF 17. Między innymi omówione zostaną mechanizmy, które nie mają bezpośredniego wpływu na wycenę aktuarialną, natomiast ich istnienie znajduje swoje uzasadnienie na gruncie wymogów raportowych.

W prezentacji poruszone będą następujące tematy:

  1. Różne podejścia do księgowania składki i kosztów akwizycji w modelu PAA
  2. Rozpoznawanie i rozliczanie kosztów akwizycji
  3. Rozliczenie księgowe komponentu straty (Loss Component)
  4. Księgowania na poziomie grupy vs księgowania na poziomie portfela ubezpieczeniowego
  5. Możliwe podejścia do księgowań należności i zobowiązań ubezpieczeniowych

Termin i miejsce: 27 maja (środa) w godzinach 17.00-18.30 (CET). 

Do uczestnictwa w webinarze, należy użyć następującego linku: webinar Microsoft Teams.

O prelegencie

Paweł Woźniak jest aktuariuszem prowadzącym firmę doradczą 3Blocks specjalizującą się w projektach z obszaru raportowania MSSF 17 oraz Solvency 2.

Projekty MSSF 17 zrealizowane przez 3Blocks obejmują pomoc firmom informatycznym przy tworzeniu/ulepszaniu narzędzi do MSSF 17, analizy wpływu MSSF 17 na sprawozdania finansowe, pisanie metodologii, testowanie wdrażanych rozwiązań oraz tak zwane analizy luki.

Paweł działa aktywnie w środowisku ekspertów MSSF 17, włączając w to udział w spotkaniach IFRS 17 TRG (grupa robocza IASB) oraz konferencjach poświęconych tej tematyce, np. był jednym z prelegentów na InsuranceERM IFRS 17 Conference. Pawel prowadzi również największą grupę na LinkedIn poświęconą tematyce MSSF 17.