Wiadomości

Wykład „Metryki ryzyka jako narzędzie do zarządzania ryzykiem na poziomach strategicznym i operacyjnym”

Zarząd PSA serdecznie zaprasza na wykład pt. „Metryki ryzyka jako narzędzie do zarządzania ryzykiem na poziomach strategicznym i operacyjnym”, który zostanie wygłoszony przez Witolda Czechowskiego.

Treścią wykładu będą:

Odmienność rozumienia ryzyka przez różne osoby,
Metryka ryzyka jako uproszczony sposób opisania ryzyka za pomocą paru parametrów,
Definicja metryki i przykłady,
Profil ryzyka, limity i apetyt na ryzyko,
Strategiczne i operacyjne zarzadzanie ryzykiem za pomocą metryk.

Wykład odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 w godzinach 17:10-18:50 w sali 2A w budynku C Szkoły Głównej Handlowej, Al. Niepodległości 128 (proszę zwrócić uwagę, że jest to inny budynek niż budynek główny SGH).

Wykład jest przewidziany na 60 minut + dyskusja.

Zarząd PSA