Wiadomości

Zaproszenie do zgłaszaniu kandydatur do Komisji Akredytacyjnej

Zgodnie ze statutem PSA, “w skład Komisji Akredytacyjnej wchodzi od 5 do 7 osób, które są Członkami Rzeczywistymi Stowarzyszenia o co najmniej 5 letnim stażu lub niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie nauk aktuarialnych. Przynajmniej jeden z członków Komisji Akredytacyjnej musi być członkiem Zarządu.”

Szanowni Państwo,

Zgodnie ze statutem PSA, “w skład Komisji Akredytacyjnej wchodzi od 5 do 7 osób, które są Członkami Rzeczywistymi Stowarzyszenia o co najmniej 5 letnim stażu lub niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie nauk aktuarialnych. Przynajmniej jeden z członków Komisji Akredytacyjnej musi być członkiem Zarządu.”

Ponieważ w chwili obecnej Komisja składa się z 4 członków, Zarząd chciałby uzupełnić jej skład przynajmniej do wymaganej liczby. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się kandydatów do Komisji Akredytacyjnej na adres jacek.skwierczynski@openlife.pl.

Decyzja o wyborze członków Komisji Akredytacyjnej leży w kompetencji Zarządu PSA, natomiast ze względu na kończącą się kadencję obecny Zarząd pozostawi formalny wybór i decyzję o uzupełnieniu Komisji swoim następcom.

Zarząd PSA