Wiadomości

Zaproszenie Ministerstwa Finansów do udziału w pracach dot. regulacji rynku obligacji korporacyjnych

Szanowni Państwo,

Zarząd PSA otrzymał poniższe zaproszenie zaproszenie z Ministerstwa Finansów dotyczące regulacji rynku obligacji korporacyjnych.

W związku z zaobserwowanymi niekorzystnymi dla inwestorów nieprofesjonalnych zjawiskami na rynku obligacji korporacyjnych, Ministerstwo Finansów zamierza powołać przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego zespół roboczy do spraw przeglądu regulacji rynku obligacji korporacyjnych. Mając to na uwadze zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie zgłoszenia zainteresowania udziałem w pracach zespołu wraz ze wskazaniem nazwisk i danych kontaktowych ekspertów, którzy będą zaangażowani w przedmiotowe prace.

W związku z tym prosimy o zgłoszenia kandydatur do uczestnictwa w pracach Zespołu do dnia 21 czerwca 2018 do godziny 12.00 na adres jacek.skwierczynski@openlife.pl

Z poważaniem,

Zarząd PSA