O nas

Władze Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Zarząd:

 • Marcin Krzykowski – Prezes
 • Arkadiusz Januszewski – Sekretarz
 • Marcin Zwara – Skarbnik
 • Wiktor Bandkowski
 • Łukasz Delong
 • Piotr Godlewski
 • Jacek Skwierczyński

Komisja Rewizyjna:

 • Sławomir Sadowski – Przewodniczący
 • Witold Czechowski
 • Marcin Łuczyński
 • Renata Onisk
 • Jarosław Zembowicz

Komisja Akredytacyjna:

 • Łukasz Delong – Przewodniczący
 • Witold Czechowski
 • Łukasz Grzyb
 • Arkadiusz Januszewski
 • Adam Pasternak-Winiarski
 • Piotr Szlenk

Podział odpowiedzialności członków Zarządu

 • Edukacja, nowi członkowie i CPD: Łukasz Delong, Piotr Godlewski, Arkadiusz Januszewski
 • Sprawy finansowo-księgowe, składki: Marcin Zwara, Jacek Skwierczyński
 • Sprawy krajowe: Arkadiusz Januszewski, Marcin Krzykowski, Jacek Skwierczyński
 • Sprawy zagraniczne: Wiktor Bandkowski, Marcin Krzykowski, Marcin Zwara
 • Komunikacja z członkami (strona internetowa, newsletter, ogłoszenia o pracę): Wiktor Bandkowski, Marcin Krzykowski

Zaświadczenia o statusie członkostwa na potrzeby Mutual Recognition Agremeement wystawiają Marcin Krzykowski i Jacek Skwierczyński.

Wszyscy Członkowie Zarządu mają indywidualne adresy emailowe w formacie imie.nazwisko@actuary.org.pl.

Deklaracje w sprawach członkostwa należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą strony Stowarzyszenia.

Kontakt z Komisją Akredytacyjną za pomocą maila ldelong@wp.pl.

Komisja Dyscyplinarna:

 • Charles Levi – Przewodniczący
 • Wojciech Antoniak
 • Witold Czechowski
 • Agnieszka Potapczuk
 • Jacek Skwierczyński

Dane rejestrowe Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Al. Jerozolimskie 89/43

02-001 Warszawa

 

KRS: 0000145906

REGON: 011513337

NIP: 5251569177