O nas

Władze Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Zarząd:

 • Marcin Krzykowski – Prezes
 • Łukasz Delong – Sekretarz
 • Renata Onisk – Skarbnik
 • Wiktor Bandkowski
 • Witold Czechowski
 • Witold Florczak
 • Arkadiusz Januszewski
 • Jacek Skwierczyński
 • Marcin Zwara

Komisja Rewizyjna:

 • Sławomir Sadowski – Przewodniczący
 • Krzysztof Bukowski
 • Charles Levi
 • Jarosław Zembowicz

Komisja Akredytacyjna:

 • Łukasz Delong – Przewodniczący
 • Witold Czechowski
 • Łukasz Grzyb
 • Arkadiusz Januszewski
 • Adam Pasternak-Winiarski
 • Piotr Szlenk

Podział odpowiedzialności członków Zarządu

 • Komunikacja krajowa – Wiktor Bandkowski, Witold Florczak
 • Komunikacja zagraniczna – Łukasz Delong, Marcin Zwara
 • Strona internetowa i kontakty z członkami – Marcin Krzykowski, Arkadiusz Januszewski
 • Sprawy członkowskie i finansowe – Jacek Skwierczyński, Renata Onisk
 • Edukacja i doskonalenie zawodowe – Witold Czechowski, Łukasz Delong
 • Strategia – Marcin Krzykowski

 

Deklaracje w sprawach członkostwa należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą strony Stowarzyszenia.

Kontakt z Komisją Akredytacyjną za pomocą maila ldelong@wp.pl.

Komisja Dyscyplinarna:

 • Krzysztof Woźniakowski – Przewodniczący
 • Wojciech Antoniak
 • Witold Czechowski
 • Łukasz Delong
 • Jacek Skwierczyński

Dane rejestrowe Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

 

KRS: 0000145906

REGON: 011513337

NIP: 5251569177